Live Sangundervisning

Online Sangundervisning


Undervisningen sker ud fra et helhedssyn, hvor det er hele mennesket der er i centrum.

Idet netop sang kæder krop og sjæl sammen. Dels giver power, frigjorthed og energi en god stemme… og omvendt en god omgang sang giver power, energi og man føler sig frigjort.

Sangundervisning er rytmisk og beskæftiger sig med pop, rock, soul, musical etc.

Jeg arbejder med alle slags stemmeproblemer og samarbejder med halslæger og jeg arbejder med massage og løsgørende øvelser.

Udover at undervise i sang er jeg uddannet Organisk psykoterapeut og arbejder med terapi indenfor alle slags problemer, dog ikke diagnosticerede psykiske lidelser. Skulle der derfor opstå et behov for at tage fat i psykiske blokeringer i forhold til det at synge tager vi fat der, hvis du har lyst til det.

Sangteknik

Undervisningen for solister henvender sig til sangere med en del erfaring. Gennem Cathrine Sadolins skemalagte teknikker: Neutral, Curbing, Overdrive, Belt samt gennem kropslig bevidsthed og træning arbejder sangeren på at skabe sikkerhed og overskud i stemmen.
Der arbejdes endvidere med fremtoning, styling etc.
Målet med undervisningen er, at eleven finder sin profil som sanger, både hvad angår lyd, udstråling og genre.

Undervisningen for øvede henvender sig til de sangglade, som har kontakt til stemmen, men måske kun ringe erfaring. Der arbejdes på at finde friheden i sangen via støtte, kontrol af stemmen og ved at finde modet til at synge igennem.
Eleven arbejder en del med fysisk kropsbevidsthed.
Målet med undervisningen er, at eleven får kendskab til og kontrol over de grundlæggende sangteknikker.

Begyndere undervises nænsomt og med hensyntagen til at det er sårbart at starte med at synge. Der trænes i gehør, i at ramme tonerne rent og i rytmik – alt efter behov.

Der tages altid udgangspunkt i den enkelte elevs udfordringer

“Det er viljen til at ville der skaber evnen til at kunne”

“Sangteknik & træning er midlet til at nå målet”

Ved behov kan der f.eks. arbejdes med:

  • massage og løsgørende øvelser af muskulatur omkring struben, tungeben og vejrtrækningsmusklerne.
  • undersøgelse og samtale for at nå dybere ind til kernen af et eventuelt problem.
  • afspændings-stemmeøvelser som frembringer din grundlæggende lyd, hvor den kommer af sig selv – nærmest fra det ubevidste … fra din kerne…
  • tonearbejde – at synge rent eller tale med dynamik og tydelig diktion
  • detaljeret gennemgang af grundlæggende vejtrækningsteknik og videregående sangteknik evt. ud fra Cathrine Sadolins inddeling af stemmens funktioner.
  • det personlige udtryk – fortællingen – budskabet
  • optagelse af demo for at arbejde med den hårdeste dommer af alle – dig selv. Ved at gennemgå sangen/ stemmen seriøst kan den indre dommer godt ændre holdning.

Det vil være forskelligt hvad der arbejdes med fra gang til gang og du er med til at bestemme det.

Sangteknik i koret

Jeg afholder workshops for rytmiske kor i sangteknik. Der arbejdes med grundlæggende støtteteknik, og med Cathrine Sadolins principper – alt efter korets behov. Klangen kan ændres markant i et kor på forholdsvis kort tid. Ring og få en snak om pris – tid og sted.

Kontakt Hanne Lynge

Sikker mail

4 + 12 =

Ring

40458112

Email

hannelynge@me.com

Adresse

H.C. Andersens Gade 22

5000 Odense C

Share This