Psyko- og sangterapi

Sangterapi

Der tages som altid udgangspunkt i netop det du har brug for dels teknisk dels psykologisk. Ofte vil du mærke en fordybelse, når der arbejdes, idet den dybe vejrtrækning giver os tilgang til at mærke både krop og sjæl. Der tages nænsomt fat på det der måtte dukke op, og det er dig der bestemmer hvad der skal arbejdes med, så processen bliver organisk. Ofte vil følelsen af glæde og lethed følge dette arbejde – en følelse som er vigtig når vi skal synge frit.

Solo terapi

Indimellem er der elever som har dybe psykiske sår, og der kan opstå et behov for at få løst op for diverse blokeringer og/eller få læget gamle sår. I et sådan tilfælde snakker vi om muligheden for at arbejde direkte med terapi og timen udvides til 1,5 time.

Den type psykoterapi, jeg er uddannet indenfor er en fordybende og langvarig terapiform, der sigter mod den enkeltes frihed til at være sig selv. Ved at vende blikket indad og blive bedre til at lytte til kroppens signaler, kan man opnå større ro, nærvær og tilfredshed.
Jeg arbejder ud fra det menneskesyn, der sætter det enkelte menneske i centrum, og hvor det fysiske og det psykiske spiller sammen. Terapien tager udgangspunkt i et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn: dvs. det psykiske, følelsesmæssige og kropslige såvel som det sociale. Jeg arbejder med samspillet mellem disse aspekter.

“For at glemme skal man huske”

“De blomster man vander vokser mest”

Organisk Psykoterapi heler sår gennem relationen mellem terapeut og klient.

Organiske psykoterapeuter er specielt trænet i samspillets mange lag og dets komplicerede nuancer. Vi bruger os selv i samværet med klienten på en sådan måde, at klientens sjæl heles, selvfornemmelsen styrkes, og samværet bliver opbyggeligt for klientens muligheder for at håndtere den ydre verdens realiteter. Klienten kan åbne nye kontaktflader, indadtil mod selvet, udadtil mod verden.

I Organisk Psykoterapi er vi “kropsligt resonerende” sammen med klienten i dennes kamp for at generobre tabte “livsandele”. Den spejling og lydhørhed, som terapeuten i kraft af sin personlige åbenhed og sin terapeutiske uddannelse er i stand til at give klienten, betyder at klienten vokser organisk/sjæleligt og får mod til at individualisere sig.

Hvad er organisk psykoterapi?

Organisk psykoterapi handler om at opnå et frit, ægte og livsbekræftende nærvær i vores relationer med andre mennesker. De fleste psykiske sår og de psykiske forsvarsmekanismer, vi opbygger, har deres rod i uopfyldte behov for ægte kontakt og nærvær. Disse sår og “forsvarsværker” indlejres i kroppen, så vi reelt bærer vores livshistorie med os. Hele vores liv og de positive og negative impulser, det giver os, indvæves således i kroppen efter komplekse mønstre.

Derfor inddrager vi i høj grad kroppen i det terapeutiske arbejde med at fremme og nære det enkelte menneskes personlige udvikling. Det sker ud fra et helt grundlæggende syn på kroppen som andet og langt mere end et nødvendigt “mekanisk” vedhæng til vores psykiske og sjælelige liv. 

Akademiet for Psykoterapi

Teorien bag Akademiet for Psykoterapi terapiform er primært gestalt – og kroppsykoterapien – med inspiration fra bl.a. eksistentiel psykoterapi i form af Irvin Yalom og fra Daniel Sterns udviklingspsykologi. Disse teorier er videreudviklet og bearbejdet over år – først af det tidligere D.I.G – og siden af os selv, 

Hypnoterapeut/hypnotisør

At arbejde gennem hypnose kan være yderst effektiv og hurtigt, hvis man finder frem til en specifik problemstilling. Det kan f.eks. scene eller eksamensskræk, angst, selvværd og selvtillid osv osv


Kontakt Hanne Lynge

Sikker mail

10 + 13 =

Ring

40458112

Email

hannelynge@me.com

Adresse

H.C. Andersens Gade 22

5000 Odense C

Share This